Jag var såklart nyfiken på om det fanns någon strokevård i Namibia och jajamen, det fanns det fick jag glatt till svar. Här är det. Man vårdar tydligen både patienter med CVA (cerebrovascular accidents) och stroke där.


Sjukhuset hade till min förvåning en riktigt fin CT som inte alls är olik den vi har på Skaraborgs sjukhus.

Däremot skiljer det sig mer åt då det gäller förvaringen av CT-bilderna.