Jag såg att det kommit in penagr på kontot för mitt forskningsprojekt på Skaraborgs sjukhus. Det var ganska mycket pengar också och det var lite konstigt för där vet jag inte att det kommer in pengar utan det är bara ett konto där jag konsumerar. Jag blev därför ganska förvånad. det var heller inte precis en struntsumma utan ett ganska stort belopp.

När jag fösökte få rätsida på detta insåg jag att ekonomen fakturerat en extern forskningsfinansiär för min arbetstid men inte satt in de pengarna på avdelningens konto utan på mitt forskningskonto.

Hur bar hade inte det varit om det hade varit så det skulle gått till?! Tänk att fakturera för utförd arbetstid som arbetasgivaren bekostat och sedan kunna använda samma pengar för att köpa sig mer ledig arbetstid. Det hade ju varit toppen! Ju mer jag forskat desto mera pengar hade jag fått att “köpa” fri arbetstid att forska för.

När jag förstod hur det hängde ihop mailade jag ekonomen som fick rätta till detta, till min chef på sjukhusets glädje, som nu har dessa pengar på avdelningens konto. Rätt ska ju ändå vara rätt.