Sveriges kommuner och landsting, SKL har nyligen uttalat sig om att andra yrkesgrupper så som vårdbiträden kan ta över vissa av sjuksköterskans uppgifter.

Men hallå! Vem var det som inte tänkte innan den pratade nu? Det går mot all den evidens om kvalitet i vården som finns dr det tydligt visas att såväl skador som mortalitet ökar då sjukskötersketätheten i vården minskar.

Tror de i ledande ställning på allvar att sjuksköterskor, när det är sådan brist på dem och de har sådan pressad arbetssituation som de har idag, i någon större utsträckning använder sin arbetstid till uppgifter som ett vårdbiträde kan göra?!

Det blir så tydligt att vi lever i vitt skilda världar vi som arbetar i vården och de som beslutar om dem.

Jag gissar att det är på samma sätt inom det här området som Hans Rosling beskrev att det är med människors syn på världen. – Människor idag har samma syn på världen som världen såg ut när deras lärare i samhällskunskap utbildades. Det innebär att det är en eftersläpning i världsbild som är både lång och allvarlig.

de som arbetar på SKL och uttalade sig på det här viset kan tänkas ta utgångspunkt i hur det var när de själva var yrkesverksamma i vården för sådär en 20 år sedan …

Häng med lite va! Det händer saker hela tiden!