Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap som ägdes gemensamt av de nordiska länderna lades ned 2013.

Nu får den nytt liv i en satsning från Västra Götalandsregionen som ska heta Campus Nya Varvet. Där ska all fortbildning inom VGR samlas.

Det ska bli intressant att se hur det kommer att se ut rent konkret. Läget är en aning off men mycket vackert. En inspirerande miljö som jag hoppas man kan förvalta väl.