Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Kvinnors symtom uppmärksammas inte i vården

Länk- och lästips Posted on Sun, October 23, 2016 18:50:51

En artikel av forskare vid Göteborgs Universitet visar hälso- och sjukvården inte uppmärksammar kvinnors symtom på samma sätt som mäns symtom. Eller samma sätt, de uppmärksammas helt enkelt inte.
Kvinnor måste gradera sina symtom med en högre nivå eller uttrycka dem mer tydligt än vad män gör. Symtomen dokumenteras mer ofta för män i journalen och kan man då anta, får män troligen också oftare behandling för sina symtom än kvinnor får.

Ytterligare ett område där människor behandlas olika i vården baserat på könstillhörighet och även detta till kvinnors nackdel.NHV får nytt liv

Vårdvetenskap Posted on Sun, October 23, 2016 18:43:39

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap som ägdes gemensamt av de nordiska länderna lades ned 2013.

Nu får den nytt liv i en satsning från Västra Götalandsregionen som ska heta Campus Nya Varvet. Där ska all fortbildning inom VGR samlas.

Det ska bli intressant att se hur det kommer att se ut rent konkret. Läget är en aning off men mycket vackert. En inspirerande miljö som jag hoppas man kan förvalta väl.