Jag inser efter att just ha läst en artikel skriven av Janice Morse, att det underlättar att vara editor för en tidskrift. Man har därmed stora möjligheter att breda ut sig i skrift, då det förväntas av en editor att göra just det, genom att skriva editorials i sin egen tidskrift.

Det som jag inte tänkt på är att det ger goda möjligheter att få egna referenser att använda sig av och hänvisa till då man skriver artiklar i andra tidskrifter. Kanske borde jag skriva egna editorials här på min blogg, eller starta en egen tidskrift smiley