Svensk sjuksköterskeförening har sammanställt en lista över avhandlingar av sjuksköterskor och barnmorskor samt någon annan yrkesprofession, med avhandlingar med relevans för omvårdnad. De avser också att skapa ett bibliotek med avhandlingar. Ett jättebra initiativ enligt min mening. Vi måste sätta omvårdnad och sjuksköterskors akademiska produktion på kartan.

Listan innehåller just nu 1227 poster, men några är dubbletter och några avser licentiatavhandlingar. Oavsett så börjar det bli en hel del sjuksköterskor som har disputerat. Jag ser också på listan att flera som jag känner inte finns representerade på listan och att många som är med på listan inte har sin avhandling i deras bibliotek.

Här kan du läsa mer om detta