Jag fick just en inbjudan till en fri webinar, dvs ett kostnadsfritt seminarie på webben. Seminariet är med Michael Agar som är etnograf och som jag träffat vid flera tillfällen på Skaraborgsinstitutet.

Ämnet för webinaret är Universals, particulars, and the heartbreak of the logically excluded middle ”.

I beskrivningen för webinariet har Michael Agar lyft fram något tänkvärt som psykologen Henry Murray och anthropologen Clyde Kluckhohn skrivit:

“Every person is in certain respects
(a) like all other persons,
(b) like some other persons,
(c) like no other person”.

Något att tänka på i dessa dagar då personcentrerad vård går framåt på så bred front. Vi är inte bara olika varandra, vi är också lika varandra.