Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Hur ska man organisera?

Forskning Posted on Sat, January 24, 2015 16:23:48

Jag tycker att jag ständigt försöker organisera i min dator. Referenser, pdf:er med artiklar, dokument och kalkylark och så mailkonversationer förstås.

Jag tycker jag har ganska god ordning på mina referenser genom programmet EndNote. Där har jag också pdf:er av de artiklar jag har kunnat ladda hem i fulltext. Nu är ju det inte alltid möjligt och ibland är det tvärtom, jag hittat artikeln i pdf men tidskriften stöder inte export av citering och då är det tristare. Då får man skapa referensen på egen hand. Av den anledningen har det nu hopat sig ett antal artiklar i pdf bland mina dokument och som alltså inte finns i mitt EndNote bibliotek.

Men sedan är det allt annat som man ska ha ordning på och försöka organisera. Mappar är ju ett vanligt sätt att ordna det på men då gäller det ju att ha ordning på vad man kallar mapparna och vilka övergripande mappar man lagt dem i. Det finns ju också saker som man tycker passar i två olika mappar och för att inte ta upp för mycket utrymme så får man då välja mapp. Dessutom finns det saker man inte tycker passar i någon mapp eller med något annat. De kommer bara att ligga i den stora mappen “Dokument”.

Hur jag än försöker och försöker att organisera så tycker jag alltid att det är ett visst mått av stökighet. Har du något bra förslag på sätt att organisera så tar jag tacksamt emot detta!Vårdvetenskaplig middag 2015

Vårdvetenskap Posted on Sat, January 24, 2015 16:15:32

Igår hade vi vårdvetenskaplig middag för att fira den nyblivna doktorn Lotta Johansson som jag tidigare skrivit om i bloggen. Att träffas i vårdvetenskapens tecken är inspirerande och när dessutom sällskapet är så trevligt så kan man inte annat än bli glad av det. Nu var det kanske inte endast vare sig vårdvetenskap eller roliga ämnen som avhandlades men det hör liksom inte dit. Middagarna är ett forum där vårdvetenskapen får lov att breda ut sig och dessutom i ett sammanhang där alla har samma intresse.