Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Skillnaden mellan mortalitet och dödlighet

Vårdvetenskap Posted on Thu, December 11, 2014 10:18:48

Är det en skillnad mellan mortalitet och dödlighet? Ja tydligen. Det säger professor Annika Rosengren. Dödlighet handlar om de som dör av de som får en sjukdom. Medan mortalitet handlar om hur många av de som dör generellt som dör av en viss sjukdom.

Hmm … inte lätt att hänga med men ändå.Regional Strokedag

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, December 11, 2014 10:14:41

Är med strokeenheten på regional strokedag i Göteborg. Dessa hålls tre gånger per år. Delar av programmet har jag hört förut men hoppas resten ska vara nytt och spännande.