I ett av de examensarbeten som jag handleder nu använder studenterna WHO:s definition av hälsa. Det är ju en vanlig definition att lyfta fram, bekymret är bara att de fått den helt om bakfoten. Så här säger WHO:

”Health is a state of
complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of
disease or infirmity.”

Detta tolkar studenterna som att hälsa inte enbart innefattar frånvaro av sjukdom utan också innefattar en människas helhet av fysiskt, psykiskt och socialt välmående. Tänk om det ändå vore så! Jag undrar hur WHO tänkte när de formulerade sig. Vilka skulle anses ha hälsa om man för detta skulle vara tvungen att dels vara i avsaknad av sjukdom och funktionshinder men också ha ett komplett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande? Inte särskilt många människor på jorden gissar jag.

Nej fram för Katie Erikssons definition av hälsa som säger att hälsa är en känsla av helhet.