Så här ser den nybakade doktor Lotta Johansson ut efter först disputationsakten och sedan en väntan på beskedet att hennes avhandling hållit måttet.


Glaset som hon håller i är Institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets, gåva till de som disputerat på institutionen.