Jag har just sett inbjudan till det 8:e nordiska hermeneutikseminariet som hålls i Göteborg 11-12 november. Rubriken för seminariet är:

Docta ignorantia – den verkliga tolkningens när, vad och hur

Jag är intresserad av att vara med om inte annat för att lyssna och delta i diskussionerna. När jag läser fortsättningsvis i inbjudan står att fokus ska vara på frågor som rör följande:

Vet vi vad vi inte vet?

Vad vet vi om saken?

Vad är värt att veta?

Oj då! Tur jag inte tänkt försöka presentera något. Det ter sig ganska djupt filosofiskt. Och vad annat kunde man tänkt sig när vår favoritprofessor Ingegerd Bergbom är inblandad?