Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Fråga Lund – i Trollhättan

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, December 10, 2019 23:27:16

Nobeldagen till ära hölls aktiviteten “Fråga Lund” på Högskolan Väst i samarbete med NU-sjukvården. Tre av mina kollegor och jag var inbjudna till panelen. Intresset för arrangemanget var tyvärr inte så stort men vi hade ett trevligt samtal med en duktig kommunikatör från NU-sjukvården.Läst poster

Forskning Posted on Mon, December 09, 2019 23:26:36

En av mina poster har enligt ReserachGate lästs 20 gånger. Det är alltid roligt med sådana nyheter.

Här är själva postern


Digital återkoppling på HLR

Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, December 08, 2019 23:05:18

I HLR-utbildningen för sjuksköterskestudenter använder vi dockor som ger återkoppling via en app. Där ges studenterna visuell återkoppling på sitt genomförande och de får också en sammanfattning av hur de presterade.

Studenterna brukar tycka att det ger mycket att få den här tydliga återkopplingen på det de gör. När studenterna presterat så här bra som visas ovan är det inte svårt att förstå glädjen i det.Studier med etnicitet som faktor

Forskning Posted on Wed, December 04, 2019 23:46:20

I Sverige är det inte så vanligt att vi gör studier inom vårdområdet där vi klassificerar människor utifrån etnicitet medan detta inte alls är ovanligt i studier från USA. Resultatet redovisas ofta uppdelat på “white” eller “kaukasian”, “afro-american” och “hispanic” nästan på ett lika naturligt sätt som vi använder könstillhörighet eller ålder som vanliga sätt att dela upp populationen på.

Ibland kan jag se att detta kan vara motiverat då det inte sällan finns skillnader mellan dessa olika grupper, skillnader som kan vara viktiga för vården att ha koll på. Jag läste just en studie där man med utgångspunkt i data som visat att mortaliteten efter stroke var 21 % högre för “afro-americans” än för “whites” genomfört en intervention för att se om detta kunde påverkas genom en förändrad kost. Tidigare studier för att försöka påverka hade gjorts med fokus på sänkning av blodtryck.

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.140.suppl_1.16318?utm_campaign=sciencenews19-20&utm_source=weekly-sn&utm_medium=email&utm_content=phd12-4-19&j=71711455&sfmc_sub=170446681&l=7991033_HTML&u=624349354&mid=10171707&jb=0

I studien fick frivilliga under en fem-veckorsperiod äta en “low-sodium, low-calorie, zero cholesterol, non-dairy vegetarian diet” dvs en vegetarisk och mjölkproduktfri, kolesterolfri lågkaloridiet med lågt saltinnehåll. Med de förändringar som detta ledde till i deras riskfaktorer beräknades att risken skulle kunna minska med 19 % under en tioårsperiod, dvs att den kvarvarande ökade risken bara skulle bli 2 %. Resultatet måste verifieras i större studier men ger ändå intressanta tankar.

Om vi inte delar populationen utifrån faktorn etnicitet kan vi inte vare sig fånga en sådan skillnad som man sett och gett upphov till den här studien i USA eller försöka hitta sätt att skapa goda interventioner för berörda grupper.

Jag bara funderar över dieten. Det är ju ganska mycket som uteslutits. Inget kött, inga mjölkprodukter, inga ägg, få kalorier och lågt saltinnehåll. Om en diet i syfte att påverka riskfaktorer ska lanseras måste den ju också vara möjlig att följa. Nu uppgavs i och för sig följsamheten till 93 % men då ska man komma ihåg att testpersonerna bara följde den i fem veckor och att de dessutom fick den mat de skulle äta levererad till sina hem. Det var alltså extra enkelt för dem att följa dieten och dessutom var ju maten gratis eftersom det var en studie.Mässling – vikten av vaccination

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, December 03, 2019 23:53:00

På Samoa pågår just nu ett allvarligt utbrott av mässling. Skolor liksom myndigheter har stängts för att stoppa utbrottet och massvaccinationer har inletts för att få bukt med utbrottet.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/myndigheter-stangs-pa-samoa-for-att-stoppa-masslingsutbrott

Mässling är en barnsjukdom och en av de mest smittsamma sjukdomarna som finns. De flesta som drabbas är barn och det är också de som i störst utsträckning drabbas så svårt att de avlider. Sjukdomen i sig kan vara allvarlig och leda till döden men har också både följdsjukdomar och komplikationer som är allvarliga. Av den anledningen är det alltså viktigt att vaccinera barn mot mässlingen.

På Samoa har 3728 personer smittats sedan i slutet av oktober, dvs på bara ca sex veckor och av dessa har 53 dött. Dödligheten hos de smittade ligger på ca 1,5 procent. Samoa har en befolkning på ca 200 000 personer och om man översätter dessa siffror till Sverige så skulle det motsvara att drygt 185.000 personer insjuknat och nästan 2800 dött.

För att vaccinationer ska ha en god effekt ur ett befolkningsperspektiv behöver vaccinationsgraden i ett land vara god. När den sjunker under en viss nivå blir skyddet i befolkningen som grupp inte särskilt bra. Vaccinationsgraden för mässling i Samoa är bara runt 35 % medan det i Sverige är en täckningsgrad på ca 95 %. På Samoa har man i massvaccinationen vaccinerat ca 57 000 personer, dvs mer än en fjärdedel av befolkningen. För Sveriges del skulle det motsvara vaccination av 2,5 miljoner personer. Det är en oerhörd insats som gjorts men den har tyvärr ännu inte fått bukt med utbrottet. Antalet insjuknade har femfaldigast och antalet dödsfall har niofaldigast senaste tiden. Läget är alltså mycket allvarligt.Kritik med god effekt

Forskning Posted on Fri, November 29, 2019 22:16:51

Jag har just gjort en review på en artikel jag tidigare reviewat. Det vill alltså säga att jag redan lämnat kommentarer på den en gång och nu har författarna åtgärdat och skickat in igen och jag har fått möjlighet att återigen läsa och ha synpunkter.

Det var verkligen roligt att läsa manuset nu. Det hade förbättrats så otroligt mycket. De hade verkligen läst och tagit till sig av kritiken och gjort fina justeringar av manuset. Jag var glad att kunna meddela editorn att jag nu anser att artikel är färdig för publicering i den form den har nu. Verkligen roligt att ha kunnat bidra till denna intressanta och viktiga artikel inom ett område som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen etik.Återtåg – filosofisk fundering

Övrigt Posted on Thu, November 28, 2019 23:54:42

Återtåg, det är ett ord som inte är så vanligt förekommande idag. Men visst låter det som om återtåg är det tåg man tar när man ska åka tillbaka till där man började sin resa. Minst lika logiskt som retur. Mitt återtåg igår var försenat på grund av fordonsskada så min hemkomst blev senare än jag tänkt mig.Skapa ett resultat – kvalitativa data

Uncategorised, Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, November 28, 2019 23:50:19

När man gör en analys av kvalitativa data är det viktigt att man inte för tidigt beslutar sig för vilka kategorier/teman som resultatet byggs upp av/består av och inte heller av rubriksättningen för dessa. Det är en del av det som är svårt i att göra en sådan analys. Det är lätt att man ganska snabbt tycker sig se en sak i resultatet och sedan har man svårt att se något annat som utmanar den första förståelsen.

Det här är något jag ofta ser både i uppsatser på kandidat- och magisternivå men även hos andra forskare och även mig själv. Jag är på intet sätt felfri i detta. Ett gott råd är att försöka hålla sig textnära ganska länge i sin analys innan man söker efter det latenta innehållet, om man ens tänkt att söka efter detta. Det är på inget sätt ett krav. En manifest analys dvs en som förhåller sig textnära rakt igenom är helt ok. . Att arbeta med att samla koder som pratar om samma sak i en grupp utan att egentligen ha satt annat än högst preliminära namn på dessa är andra tips som kan vara värdefulla. Då är det mentalt lättare att se att koderna kanske inte handlar om det man först tänkte.

Det gäller också att både våga och vilja se det oväntade i materialet, att vilja bli överraskad. Att vara öppen för att omgruppera sina koder är också viktigt. Allt material, alla koder, hamnar sällan i rätt grupp på en gång. Är man stressad av en deadline, som t.ex. inlämningsdatum för uppsatser, förstår jag att man inte gärna vill göra om den analys man gjort, men slutresultatet blir oftast bättre om man arbetar igenom materialet en gång till. Gott arbete lönar sig, det är en gammal sanning.IPL på Nya varvet

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, November 22, 2019 00:36:25

Idag var min kollega Sanna och jag på Nya varvet i Göteborg och pratade om IPL, interprofessionellt lärande, för personer som är huvudhandledare eller handledare inom NU-sjukvården. Syftet är att se om vi kan testa att ha övningar tillsammans på vårt Kliniska lärandecentrum.

Nya varvet var tidigare Nordiska hälsohögskolan men är numera VGRs. Det ligger vackert vid vattnet och byggnaderna är anrika även om det inte syns på skylten på bilden.

Först hade vi några korta föreläsningar och sedan gjorde vi några korta dramapedagogiska övningar för att visa på vad man kan arbeta med med drama, med ganska enkla medel. Dagen gav en positiv känsla där vi tror vi väckt nyfikenhet kring arbetssättet. Resterande deltagare fortsätter arbeta imorgon med detta tema medan Sanna och jag åkte hem i sällskap av en “god” present.Submittat manus om självskattad hälsa

Forskning Posted on Thu, November 21, 2019 00:48:53

Så kunde jag äntligen trycka på knappen som submittade manuset om självskattad hälsa som vi skrivit på sedan en längre tid. Det är alltid lite knöligt att submitta och den här gången så skulle tidskriften ha VAT-nummer trots att det inte är någon kostnad för att submitta manus till deras tidskrift. Lite udda tycker jag. Men det är ju bara att förhålla sig till de regler som finns. Att hitta VAT-numret vid gårdagens sena timma lät sig dock inte göras utan det fick vänta till idag.Ojämlik hälsa – finska invandrare

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, November 19, 2019 23:43:51

Idag har det i media tagits upp att personer som kom från Finland som arbetskraftsinvandring under 1960-70-talet pensionerats tidigare än personer födda i Sverige. Orsaken anges vara att dessa personer arbetat med tyngre jobb både i tillverkningsindustri och i vården. Därigenom har de alltså slitits ut mer än jämnåriga personer med svenskt ursprung.

Jag funderar över om vi kommer dra lärdom av detta för dagens situation i Sverige?Varför VAT-nummer? Submission med förhinder

Forskning Posted on Tue, November 19, 2019 23:38:18

Jag håller på att submitta en artikel till en tidskrift och de kräver VAT-numret till den egna organisationen, trots att det inte är en kostnad kopplad till ev. publicering av artikeln om den håller sig inom ramarna för antalet tillåtna ord och det gör vår artikel.

Ja det är ju inget jag har i huvudet och inte hittar jag det via internet heller. Nu kan jag alltså inte submitta idag för att man kräver ett nummer som man inte ska använda till något. Det är ju logiskt … eller inte.Lärare åt lärare, vårdare åt vårdare

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, November 18, 2019 21:24:08

Hur är det att vara lärare åt lärare, och då menar jag lärare på universitet och högskolor? Hur gör vi lärare när vi går kurser i högre utbildning? Gör vi så som vi själva anser att studenter bör göra dvs följer instruktioner, gör inlämningar i tid och betraktar obligatoriska lärtillfällen som just obligatoriska? Eller gör vi lite som vi själva vill?

Att vårda sjukvårdspersonal är ju ofta sådant som känns lite extra tungt som vårdpersonal och jag undrar om det är samma för lärare på akademiska kurser som riktar sig till kollegor?

Att vara vårdpersonal och vårdas är också lite knepigt. Samtidigt som man är patient och har en massa tankar och rädslor som man vill ha stöd med så är man ju också vårdare och känner en lojalitet med de som vårdare en. Inte kan man ringa och be om hjälp just runt lunchtid när man vet att det är så körigt på avdelningen? Eller kan man det?

Jag gissar att den här känslan kan delas även av andra yrkesgrupper. Att vara snickare och leja bort att bygga sitt uterum, hur är det? Är man extra petig och synar noga eller accepterar man lite slarv? Sånt slarv man själv hade gjort om man byggt samma sak åt någon annan?Inga kvinnor som varit gravida …

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, November 18, 2019 21:14:06

Filosofihistorien har skrivits av män och kvinnor som inte har varit gravida enligt filosof Jonna Bornemark i avsnittet “Identitet” i Filosofiska rummet. Detta menar Jonna har påverkat både vår syn på filosofin och logiken.

Jag har aldrig funderat över detta faktum men tror henne på hennes ord om att inga kvinnor som varit gravida har skrivit om filosofi genom historien. Skrämmande!Läst artikel från avhandlingen

Forskning Posted on Mon, November 18, 2019 00:00:51

Idag meddelade ResearchGate att den andra av artiklarna i min avhandling har lästs 100 gånger på deras sajt.

Den här artikeln är den första av de som jag gjorde för avhandlingen så den är lite speciell för mig.Evry -illustration av dålig vetenskaplig metod

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, November 15, 2019 23:25:09

Tänk om omvärlden kunde bidra med så här bra exempel på vikten av noggrannhet i forskningen när vår kurs i Vetenskaplig teori och metod gick, istället för när den precis har avslutats. Det hade varit bra! Vad handlar det om då? Jo, de senaste dagarna har det varit stora skriverier om Evry, ett bolag som levererat data till SCB (Statistiska Central Byrån) om statistik över arbetslösheten i Sverige. Det är ett lysande exempel på när dålig kvalitet på datainsamling gör en studie fullständigt meningslös.

SCB hade uppdragit åt Evry, en konsultjätte att via telefonintervjuare ta fram data som skulle användas för statistik över arbetslöshet. Denna statistik skulle sedan användas i budgetarbetet i Sverige. Nu har det framkommit att Evry levererat data som i värsta fall kan vara helt konstruerade av bolagets intervjuare själva. Så här gick det till:

SCB lovade Evry en viss ersättning för en viss svarsfrekvens. Om de kunde leverera data med en dubbelt så hög svarsfrekvens så skulle deras ersättning 24-dubblas! Ja du läste rätt, dubblade svarsfrekvens gav alltså en mångdubbelt så hög ersättning. Det bolag som inte är beredd att tumma lite på reglerna för att uppnå denna gigantiska ersättning, det har en väldigt hög integritet. Det säger sig självt att detta var ett mycket dåligt konstruerat ersättningssystem.

Det mest allvarliga är att Sveriges budget för arbetsmarknadsåtgärder är baserade på dessa felaktiga siffror så budgeten måste nu räknas om. Ja fast först måste SCB räkna om Evrys data så att resultatet överensstämmer med verkligheten. Det kan man ju undra hur det ska gå till?WebbSKU på Västkom

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, November 15, 2019 23:11:17

Igår presenterade jag WebbStrokekompetensutbildningen på Västkom konferensen om de reviderade riktlinjerna för vård vid stroke. Deltagare var personal från Västra Götalandsregionens 49 kommuner.

Intresset för utbildningen var stort och deltagarna som var där antog utmaningen att försöka utbilda fler i WebbSKU än strokeenheterna gör. Om alla kommuner i VGR skulle starta en egen WebbSKU skulle det räcka med att de utbildade 10 deltagare vardera för att lyckas med det. Det är ju på inget sätt en orimlighet!Ett syskon till WebbSKU?

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, November 14, 2019 00:03:55

Tänk dig en webbaserad utbildning om stroke som riktar sig till patienter och närstående. Den består av filmade föreläsningar om ämnen angelägna för såväl den som drabbats av stroke som deras närstående. Utbildningen finns fritt tillgänglig på nätet och experterna inom stroke-området i Sverige har gjort filmerna.

Visst låter det som en lillebror som WebbSKU skulle kunna ha och dessutom vara stolt över. Visst får man drömma ibland …Gadamer?

Forskning Posted on Wed, November 13, 2019 23:58:18

Jag har fått förfrågan om att reviewa ett manus för en artikel. De säger sig använda hermeneutisk metod enligt Gadamer. Gadamer betonar öppenheten i intervjun och att den intervjuade själv ska få avgränsa och bestämma vad som ingår i det som intervjuaren är intresserad av att få veta mer om. En öppen inledande fråga brukar anses vara rimligt och att man sedan ställer uppföljande och fördjupande frågor. I den här studien har de en väldigt detaljerad frågeguide med ett tiotal frågor!

Författarna behöver beskriva hur de anser att detta går ihop med Gadamers hermeneutik för att jag metoden ska kunna anses vara använd på korrekt sätt. Kul att få reviewa en artikel med hermeneutisk metod. Det är inte så vanligt så det var roligt att få damma av sina hermeneutiska kunskaper.Kreativ och produktiv lärarlagsträff

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, November 11, 2019 22:54:55

Idag har vi arbetat med en av våra kommande kurser. Kreativiteten har flödat och vi kom en bra bit på vägen mot en färdig kurs även om mycket arbete fortfarande kvarstår. Att kunna avsluta mötet med att ändå känna sig nöjd med dagens arbete är en bra känsla.Next »