Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Första passet på sjukhuset för i sommar

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, July 06, 2020 23:42:06

Idag har jag arbetet mitt första pass på sjukhuset för sommaren. Som alltid är det roligt att få arbeta i vården och få träffa patienter. Att träffa mina kollegor är såklart också roligt. Det blir lite som ett långt studiebesök med en massa glada återseenden, särskilt i år då jag inte varit på sjukhuset sedan i mars på grund av covid-19.

I år är det en hel del som jag måste sätta mig in i, inte bara relaterat till strokevården, utan också som handlar om covid-19 men mer om det i ett annat inlägg. Just nu är jag bara glad över att arbeta i vården.



Coronariktlinjer på västgötska

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, July 06, 2020 23:38:39

Götene kommun har tagit hjälp av en lokal humorgrupp för att förmedla det som är viktigt så här i dessa tider då covid-19 styr vår vardag.

Jag tycker detta är ett bra initiativ för att på ett lättsamt sätt försöka nå kommuninnevånarna.



Fortfarande arbete att göra

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, July 03, 2020 12:45:12

Trots att det gått nästan en månad sedan terminen var slut har jag fortfarande arbete kvar att göra. Jag inväntar omexaminaitoner för tentor och ytterligare något examensarbete som är i slutfas. Vi arbetar med översyn av kurs-PM för den kurs jag är kursansvarig för med start i september och jag förberedera föreläsningar jag har i terminens inledning. Det sistnämnda skulle väl i och för sig kunna anstå tills efter semestern men det är ju också skönt att ha detta gjort.

Tillsammans med min kollega Malin förbereder jag också två föreläsningar vi ska ha i högskolans nya forskarutbildning. Vi ska föreläsa om forskningsetik och forskarens etik och det är också planerat till i bröjan av september så att i alla fall ha startat dessa tankar nu känns tppen. Då vet vi att vi kommer få till det även om höstens inledning skulle innebära mycket och oväntade arbetsuppgifter.



Om:et gör skillnad – plåster och gips

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, July 01, 2020 23:45:21

Jag hörde en kvinna prata på radion om hur hon fallit och fått en fraktur som hon fått “omgipsad” på akuten. Nej tänkte jag det har hon säkert inte fått utan hon har fått den gipsad. Omgipsad betyder ju i alla fall för den som är i vården att den har varit gipsad en gång och så har man gjort det igen, antagligen för att det inte blev bra första gången eller för att svullnanden lagt sig och gipset inte längre ger det stöd det ska.

Min tanke hade dock fastnat i det lilla ordet “om” och funderade över hur det kom sig att hon använde detta ord. Då kom jag att tänka på “omplåstrad“. Där har “om” inte alls samma betydelse som i ordet omgipsad. Här är det inte nödvändigt att det är något som görs igen utan här innebär “om” att det inte är jag själv som plåstrar utan det är någon annan som gör det. Här signalerar alltså “om” en passivitet hos den som är subjekt. Hur blev det så här?



På St Kitts och Nevis …

Forskning Posted on Sat, June 27, 2020 22:44:45

ResearchGate registrerar var människor som läser medlemmarnas forskning befinner sig och genom detta vet jag att det på små ö-paradis som St Kitts och Nevis och Maldiverna sitter människor (i solen?) och läser mina artiklar, läser den forskning jag har gjort. Det tycker jag är fascinerande.



Opraktiska rutiner i arbetet

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, June 26, 2020 15:27:05

Man upphör aldrig att förvånas över hur saker är organiserade. I systemet vi rapporterar betyg kan man t.ex. ange moment som måste vara utförda i en kurs men som inte är kopplade till någon poäng i kursen, dvs obligatoriska moment. Dessa kallas i systemet för “resultatnoteringar”. Till skillnad från de examinerande momenten som är kopplade till poäng och som ligger kvar från kurs till kurs så “försvinner” resultatnoteringarna när en ny kurs startar. Det innebär alltså att om jag fortsatt vill ha dem i kursen så måste jag anmäla det varje gång kursen ges. Av vilken anledning det är så kan man undra.

Om man vill ändra något i den provuppsättning som gäller för respektive kurs så finns det ett särskilt tidsfönster när man får göra det. Om jag alltså inser att den här provuppsättningen vi har är inte bra, den vill jag ändra till nästa gång kursen ges och kursen bara ges under höstterminen så är fönstret för att ändra provuppsättningen i januari. Om jag då inser detta redan i september så får jag vackert vänta tills januari innan jag kan skicka in dessa ändringar som ska gälla nästa gång kursen ges. Samma gäller om jag kommer på det under våren när jag planerar för höstens kursstart. Då har tåget gått för den höstens start och jag måste då invänta januari med risk för att jag missar detta mitt i allt annat som är att hantera då och så kan det då fortsätta i det oändliga. Alternativet hade ju varit att man kunde anmäla ändrade provkoder när man ville/kom på att det behövdes men att de såklart låg kvar obehandlade tills tidsfönstret för detta kom och då kunde en administratör ta hand om dessa.

I lärplattformen finns möjlighet att ha en utvärderingsenkät till studenterna som dyker upp i slutet av varje kurs. Alla kurser har en sådan utvärdering. Alla kursansvariga ska sedan sammanställa dessa svar och lägga ut en kommentar till studenterna i kursen om vad utvärderingen visat och vilka åtgärder man tänkt vidta eller förändringar man tänkt göra i kursen med anledning av det utvärderingen visar. Tro nu inte att utvärderingen skickas till respektive kursansvarig, nej till vårt akademistöd skickas den eller så får man själv maila personen som har hand om utvärderingarna och efterfråga den.

Varför i herrans namn skapar man sådana här tröga och kontraproduktiva system?! Det finns nog med illegitima arbetsuppgifter ändå!



Språkgranskat manus

Forskning Posted on Tue, June 23, 2020 23:14:17

Vi har haft ett av våra manus på språkgranskning och fick tillbaka det i måndags. I morgon ska vi ha möte i forskargruppen och gå igenom föreslagna justeringar. Jag har hittat några som vi behöver diskutera där jag inte är nöjd med granskarens förslag. Det är inte alltid helt lätt att se nyanser när det handlar om etik.

För övrigt kan jag, igen, konstatera att språkgranskning är så värt varenda krona. Man är verkligen inte särskilt bra på att skriva korrekt engelska.



Sommaren är här – pandemin är kvar

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, June 22, 2020 09:02:25

Västra Götalandsregionen har ett budskap till alla i regionen i sommar. Till detta har de tagit hjälp av Göteborgsoperans barnkör.



Kommunikationens betydelse vid bråd död till följd av stroke

Forskning Posted on Wed, June 17, 2020 09:31:47

ReserachGate meddelade mig i veckan att den artikel som jag och min fd bihandledare skrev som sammanfattar resultatet av alla artiklar i min avhandling, och belyser kommunikationens betydelse vid bråd död till följd av stroke har lästs 100 gånger. Kul att artikeln blir läst!



ECMO – mer aktuellt än någonsin

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, June 15, 2020 23:22:47

Så här i tider av Covid-19 är det fler än förr som blivit medvetna om att ECMO-behandling finns. ECMO är den mest avancerade intensivvård man kan få och innebär att både hjärtats och lungornas funktion tas över av en maskin och syresätter blodet utanför kroppen. Det finns bara ECMO-platser på ett fåtal ställen i Sverige och är är en fin film som Karolinska sjukhuset gjort om detta.

I vanliga fall finns det tre ECMO-platser i Sverige, alla i Stockholm men dessa kan ökas till 16 i en situation som under den nu pågående pandemin. Tillsammans med den vård som kan startas på landets övriga thoraxkirurgiska kliniker ska Sverige i en nödsituation kunna ha upp mot 37 ECMO-platser igång, om personal kan rekryters för dessa då vill säga. Det är i så fall en situation då mycket annan vård får sättas på undantag.



Terminen är slut …

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, June 11, 2020 10:43:48

Nu är vårterminen slut och då kan man ju tänka att lärarens arbete skulle avta dramatiskt. Så är inte alls fallet. Jag har hur mycket som helst att göra med alla examinationer som gjordes under terminens sista vecka och att förbereda höstterminen. Allt som inte hunnits med och fått skjutas på framtiden pockar också på uppmärksamhet.

Bästa sättet att hantera detta är att arbeta på allt man orkar inser jag, det är liksom enda lösningen. Tur att jag inte har semester än på några veckor.



Skonummerutlysning – inte bara problem inom akademin

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, June 11, 2020 10:39:34

Skonummerutlysning är ett problem inom akademin som diskuterats mer flitigt under senare tid. Begreppet syftar på utlysning av tjänst som är så snävt skriven att endast en person egentligen kan komma ifråga. Detta är ett förfaringssätt som alltså inte är ok. SULF:s rapport Utlysningar – ett spel för galleriet? visar att 73 procent av anställningarna vid de undersökta fakulteterna har tillsatts med en intern sökande. Detta behöver i sig inte innebära att utlysningen varit riktad men kan peka på ett tydligt problem.

Universitetkanslerämbetet (UKÄ) har kommit med en skrift om rätt och fel vid rekrytering för att ge lärosätena stöd i hur tjänster ska utlysas på ett korrekt sätt. Nu är knappast lärosäten för högre utbildning ensamma om detta problem vilket väl illustreras av följande utsnitt ur försvarsmaktens annons om en ledig tjänst.

Ett skräckexempel på när saker gått fel i flera led dessutom! Jag gissar att vare sig den stackare som låtit annonsen gå ut i detta skick eller Henric som nämns i annonsen känner sig särskilt nöjda.



Grattis alla studenter, särskilt ni som tagit examen!

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, June 09, 2020 07:54:39

I spåren av covid-19 var Högskolan Västs avslutningshögtid i år digitalt och med en särskild hälsning till alla studenter.



Läst artikel om värdighet

Forskning Posted on Mon, June 08, 2020 16:15:29

En av mina senast publicerade artiklar, om värdighet, har enligt ReserachGate lästs inte mindre än 100 gånger. Det gläder mig då jag tycker det är en riktigt bra artikel med en rolig metod. Vi använder vinjetter som metod och det är inte så vanligt.



Docentur vid Göteborgs universitet

Forskning Posted on Mon, June 08, 2020 16:12:59

Idag är det ett workshop/seminarium om genvägen till docentur. En hel matnyttigt har jag fått med mig och jag kan säga att det inte är särskilt likt att skriva en docentansökan vid Högskolan Väst. Mot nya utmaningar alltså.



Min mest lästa artikel

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, June 04, 2020 23:27:20

Enligt ResearchGate är min mest lästa artikel den om sjuksköterskestudenters närvaro vid lärtillfällen i relation till om de klarar kursen examination.

Det är lite oväntat då det är en av mina mer nyligt publicerade artiklar men det är roligt att en artikel som denna intresserar en internationell läsekrets.



Folkhälsomyndigheten ändrar sin rekommendation till lärosäten i Sverige

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, June 03, 2020 19:54:15

Idag kom beskedet att Folkhälsomyndigheten ändrar sin rekommendation till lärosätena och tillåter campusförlagd undervisning från 15 juni! Det innebär alltså att vi kan starta våra utbildningar på så gott som vanligt sätt i höst. Personer i vuxenutbildning bedöms kunna jämställas med personer på en arbetsplats ur en smittskyddssynpunkt. Viss anpassning ska göras för att undvika stora grupper. Vi får väl se vad det innebär rent praktiskt.



Examinationsseminarier av examensarbete via Zoom

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, June 03, 2020 15:23:47

Idag har jag examinerat tre examensarbeten på kandidatnivå via Zoom. Jag tycker det gick bättre än förväntat även om det inte fullt ut är en ersättning för att träffas på campus. Som jag konstaterat tidigare får powerpoint som redskap en viktigare funktion att fylla och underlättar för deltagarna att följa med i samtalet kring ett arbete de troligen inte läst så väl att de kan förväntas ha full koll på det.

Alla examinationer idag förlöpte från mitt perspektiv väl och det var tre fina opponent- och respondentskap vi fick ta del av. Vid tillfällen som dessa är det både lätt och roligt att vara examinator.



Det bästa halvtidsseminariet?

Forskning Posted on Tue, June 02, 2020 08:36:01

Jag har varit granskare vid ett halvtidsseminarium vid Göteborgs universitet. Vi hade en del synpunkter från oss o bedömningsgruppen och vi var ganska eniga om dessa. Vi försökte föra fram dem i en positiv anda och i akt och mening att bidra till slutprodukten, själva avhandlingen. Vid seminariets avslutning sa en av bihandledarna, en riktig räv i sammanhanget med flera doktorander på sitt samvete – Det här kan vara det bästa halvtidsseminariet jag varit med vid!

Doktoranden och huvudhandledaren såg också glada ut så det känns bra. Det tolkar jag som ett gott betyg åt oss. Särskilt roligt för mig som var granskare för första gången.



Ny film i WebbSKU

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, May 29, 2020 15:51:41

Vi har fått en ny film i WebbStrokekompetensutbildningen och det är en film om och av FUS dvs funktionsundersökning av svalget. Det är en logoped jag lyssnade på vid ett regionalt möte som gjort denna och jag vet att den är efterlängtad av deltagarna i utbildningen. Filmen är också verkligt bra så det känns riktigt bra!



Next »