Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Snabba digitala möten och kreativa processer

Forskning Posted on Fri, November 27, 2020 17:09:52

Idag har jag varit i flera relativ korta digitala möten som varit både effektiva och kreativa. I delar är det den digitala mötesformen som möjliggör detta då möten kan läggas utan att tid att ta sig till mötet behöver finnas. MEd ett klick är man på plats. Inte alls dumt!Välmotiverat skräp – forskning om covid-19

Forskning Posted on Wed, November 25, 2020 16:05:34

Jag har just deltagit i ett webbinarium om hjärnblödningar, både subarachnoidala och intracerebrala blödningar täcktes. Mycket bra webbinarium. En av de deltagande forskarna beskrev den myckna forskning i kölvattnet av covid-19 som “Well motivated garbage” vilket hen menade var ok i den situation vi befann oss i med en ny sjukdom men menade att det nu är dags att besinna sig och försöka producera forskning med högre kvalitet. Jag kan bara instämma i detta efter att ha reviewat två manus som var covid-19 relaterade. Allt i dem imponerade inte.Workshop online

Skaraborgsinstitutet Posted on Wed, November 25, 2020 00:49:54

Idag hade jag EndNote workshop som på grund av den rådande situationen med ökad smitt spridning i Skaraborg blev helt online. Det fungerade fint och de som var med fick hjälp med sina problem. Mer kan man inte gärna begära.

Jag kan också av tidigare erfarenheter konstatera att allt som beskrivs som “problem med EndNote” inte är det utan ganska ofta handlar om problem relaterade till att hantera sin dator, hitta nedladdningar och orientera sig. Detta handlar då inte om EndNote men påverkar ju såklart möjligheten att arbeta med det. Fint när saker kan redas ut så människor ges bättre möjlighet att få god funktion ut av att använda EndNote.Min nyaste artikel om självskattad hälsa efter stroke läses

Forskning Posted on Mon, November 23, 2020 16:21:02

Den senaste av mina publicerade artiklar har enligt Researchgate lästs 20 gånger. Detta är samma artikel som jag pratade i lokalradion om för någon vecka sedan.Arbeta i digitala möten

Övrigt Posted on Mon, November 23, 2020 15:22:50

Pandemin har haft det med sig att många arbetar mer i digitala möten nu än för ett år sedan. Jag ser generellt positivt på detta men ser också att det ställer nya krav på de som ska delta i mötena. På ett sätt har pandemin gett oss en stor spark i baken mot ett mer digitaliserat samhälle och arbetsliv som på många sätt är positivt men det har varit utmanande för många att hänga med.

Jag som arbetar mycket i olika grupperingar och med människor spridda över hela landet hade redan innan mars många möten via någon digitala mötesplattform och tycker det har fungerat väl. Studenterna har också i stor utsträckning anpassat sig fort och väl till utbildningens nya förutsättningar. I några sammanhang är det däremot mer struligt och det finns svårigheter att kunna koppla upp sig, att få till ljudet och att kunna arbeta i delade dokument.

Svårigheter som dessa menar jag måste övervinnas. De kan inte vara skäl till att inte arbeta i digitala mötesformer. Möten som dessa är bra både för miljön när vi inte behöver resa för att delta i möten, det ger (potentiellt) mer luft i almanackan då man inte behöver någon särskild tid för att förflytta sig mellan olika digitala möten utan sköter det med ett klick och det ger också en annan möjlighet till delaktighet i spännande och intressanta saker när många möten nu är online och öppna för alla.Ny definition av palliativ vård

Hälso- och sjukvård Posted on Sat, November 21, 2020 20:13:03

Den internationella sammanslutningen för hospice och palliativ vård har tagit fram en ny definition för palliativ vård. Den skiljer sig på några avgörande punkter från den hittills rådande som WHO anger. I den nya definitionen är det inte nödvändigt att patientens tillstånd är livshotande, det räcker att personen har ett allvarligt lidande till följd av en svår sjukdom. Du kan läsa mer om definitionen här nedan:

https://hospicecare.com/what-we-do/projects/consensus-based-definition-of-palliative-care/

Jag tycker att det är bra att definitionen vidgats till att omfatta även de som inte är döende. Det är rimligt att även den som har allvarligt lidande omfattas av en god vård som lindrar symtom. Jag tror jag kommer få anledning att återkomma till denna nya definition här i bloggen. Jag tror nämligen att den nya definitionen kommer stöta på visst motstånd.När saker faller mellan stolarna

Hälso- och sjukvård Posted on Sat, November 21, 2020 20:06:46

Under hela det här året har jag haft ett nationellt uppdrag att arbeta med Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke och TIA och detta skulle min klinik ersättas för. När året nu närmar sig sitt slut framkommer att ett formellt underlag saknas och det finns heller ingen nominering för mig. Helt plötsligt blev det lite bråda dagar att få till detta. Orsaken är att när jag började så skiftades den sammanhållande personen för uppdraget och detta föll mellan stolarna. Tur det går att fixa till i alla fall.Jag är plan D

Hälso- och sjukvård Posted on Sat, November 21, 2020 20:03:14

Jag pratade med min chef på strokeenheten inför helgen. Läget där är skört till följd av covid-19 och personal med reperfusionskompetens i helgen är begränsad. Jag sa att jag ju finns och hon svarade att jag ingår i plan D. Det är fint att kunna vara till stöd om det krävs men samtidigt skönt att inte vara plan B.Pre-licentiat i Skaraborgsinstitutets regi

Skaraborgsinstitutet Posted on Mon, November 16, 2020 23:39:38

Idag hade vi ett pre-licentiat seminarium i Skaraborgsinstitutets regi. En licentiand prov-presenterade det hon kommer presentera vid sitt licentiatseminarium om några veckor.

I enlighet med riktlinjerna i samhället hade vi deltagare med såväl digitalt som på plats. Efter en helt del initialt strul så kom seminariet igång och förlöpte helt ok. den blivande licentianden var nöjd efter och tyckte hon fått med sig värdefulla synpunkter och det var ju det viktigaste. Några användbara kommentarer framkom vilka kan användas för att förbättra presentationen. Nu ska det bli spännande att ta del va licentiatseminariet när det ges på riktigt.Värdet av goda kollegor

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, November 13, 2020 22:52:48

Idag hamnade jag i en lite svår situation i min roll som lärare, en situation där jag inte tyckte att något av de två alternativ som stod till buds var bra. Att då ha en kollega att vända sig till för att få diskutera med och få stöd av är ovärderligt.

Efter en stunds samtal hade vi vänt ut och in på problemet och funnit den lösning som vi såg som bäst. Tack bästa Pia för att du finns! eller fanns ska jag kanske säga, idag var nämligen hennes sista dag innan hon går i pension. Som jag kommer sakna dig och dina goda råd!I Skaraborgs sjukhus facebook

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Thu, November 12, 2020 22:46:30

Vår publicerade artikel från SLAG nämndes i Skaraborgs sjukhus Facebook. Det är roligt att sjukhuset uppmärksammade vår forskning.Finesser i Canvas – tydlighet krävs

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, November 12, 2020 15:00:35

I Högskolan Västs “nya” lärplattform Canvas som vi nu haft ett antal terminer finns en hel del finesser. Man behöver inte kunna dem alla men om vi som lärare använder oss av möjligheten att ha ett bedömningsformulär för tentamen direkt i lärplattformen så är det ju också bra om vi ser till att studenterna vet att vi gör det och hur de ska kunna se bedömningen.

När vi rättade hemtentamen i den palliativa kursen nu senast blev det tydligt att vi nått ut dåligt med detta till studenterna då en student gjort många fina justeringar i sin hemtentamen men inte just de som kommenterats i bedömningen som ett krav för att nå Godkänt. Bra att det uppdagades att vi varit otydliga så vi kan bättra oss till nästa gång kursen ges. Lägger vi ner arbete på att skriva bedömningar som studenterna ska kunna ha som stöd bör de givetvis också veta att dessa finns och hur de ska hitta dem.Att uppdatera sin hemsida

Skaraborgsinstitutet, Uncategorised Posted on Thu, November 12, 2020 14:49:30

Att ha en uppdaterad hemsida är a och o i dagens digitala värld. Idag har en kollega och jag ägnat förmiddagen åt att uppdatera Skaraborgsinstitutets hemsida. Det är väl inte säkert att vi lyckades göra den väldigt rolig men vi kom i alla fall en bit på vägen mot att få den lite mer aktuell. Det är ju en bra start.Förgubbningen är total – ESO WSO 2020

Uncategorised Posted on Thu, November 12, 2020 14:45:11

Liksom vid de flesta tidigare konferenser inom stroke är förgubbningen total även vid dagens live session om “Large clinical trials”. Det är tråkigt att se att kvinnor fortfarande inte ges tillträde till talutrymme på lika villkor som män ges.

En förändring måste verkligen komma! Det kan inte bara vara överåriga män nära eller som passerat pensionsåldern som ges tillfälle att höras.HLR ges ojämlikt av allmänheten. Gissa till vilkas nackdel.

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, November 10, 2020 22:38:29

Go red for women, American Heart Associations speciella avdelning som har fokus på kvinnors hjärthälsa uppmärksammar att kvinnor och mä inte ges HLR på lika villkor om de får hjärtstopp ute i samhället.

Läs mer här: https://www.goredforwomen.org/en/about-heart-disease-in-women/facts/cpr-can-save-a-womans-life?utm_source=grfwemail&utm_medium=email&utm_campaign=cpr&utm_term=fy2021

De har visat att att bara 39 % av kvinnor med hjärtstopp ges HLR medan det var 45 % av männen som gavs HLR om hjärtstoppet skedde ute i samhället. Orsaken till det uppgavs vara flera där några ter sig mer amerikanske, som rädsla för att anklagas för sexuella övergrepp medan andra ter sig mer universella som rädsla att skada och svårigheten att känna igen kvinnors symtom på hjärtinfarkt.

Nu är vi på 2000-talet, kom igen! Vi kan inte ha det så att man bland allmänheten fortfarande är ovetande om att kvinnor (också) drabbas av hjärtinfarkt och om hur deras symtom ser ut. Vi som arbetar i vården eller som lärare i vårdutbildningar måste bidra till att höja kunskapsnivån!Konsten att svara reviewers

Forskning Posted on Mon, November 09, 2020 12:43:03

Idag har jag ägnat morgonen och förmiddagen åt att läsa och svara på reviewernas kommentarer till vårt manus. Det är inte alltid helt lätt att balansera mellan att svara trevligt, ta vara på värdefulla synpunkter, snyggt avböja de som inte tillför något eller visar på bristande metodkunskap osv.

Vad gör man med kommentarer där reviewern har tydliga brister i metodkunskap och ställer kvantitativt formulerad frågor om kvaliteten i en kvantitativ studie? Hur svarar man en reviewer som frågar hur den genomförda analysen är t.ex. tematisk analys när man inte använt den metoden?

Jag undrar också om någon reviewer till en artikel md kvantitativ metod skulle få en fråga som “Vilken expertis, erfarenhet eller träning de har av att göra kvantitativa analyser?”. Detta är en fråga vi fick från en av reviewerna.Ny citering av vår första artikel från SLAG

Forskning Posted on Sat, November 07, 2020 14:32:19

Google Scholar citation meddelade idag att de hittat en ny citering av vår första artikel från SLAG-projektet. Som alltid kul när en egen artikel citeras!ESO WSO 2020 digital konferens

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Sat, November 07, 2020 14:05:48

Idag är första dagen av den Europeiska och världskonferensen i stroke som i år ges digitalt på grund av covid-19. Det ska bli intressant att se hur en så stor konferens är i ett digitalt format. Det känns lite märkligt att mötas av den här virtuella lobbyn men jag hoppas på spännande och lärorika dagar.Äta med visir?

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, November 06, 2020 16:27:04

Med anledning av den ökade spridningen av covid-19 i samhället har nya rekommendationer kommit för min verksamhet på sjukhuset. Den innebär att alla personal måste ha visir om de är närmare varandra än 2 meter. Eftersom det som min chef konstaterar är svårt att äta med visir så måste avståndet hållas i personalrummet. Det är såklart en utmaning eftersom den ytan inte räcker till för alla så ett ytterligare utrymme har tagits i anspråk för detta ändamål.

Det är tufft i vården just nu och nya riktlinjer för att stoppa spridningen tillkommer hela tiden. Vi måste hålla i, hålla ut och hålla avstånd.Insjuknande i stroke fångat på film

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, November 05, 2020 23:20:46

Petra drabbades av stroke under inspelningen av Robinsson 2011 och insjuknande fångades på film. Hennes resa mot återgång till livet dokumenterades av henne och andra runt henne och har nu blivit en film tillsammans med STROKERiksförbundet. Den finns fritt på Youtube och du kan se den här.Next »